Beste afdeling,

 

Op deze pagina vinden jullie alle benodigde info om van het project “Natuurmunt” een succes te maken.

 

* Kopie van de mail die jullie eerder al kregen:

 

Beste afdeling,

 

Graag stellen we jullie een nieuwe fondsenwervingsactie voor binnen het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant:

“Natuurmunt”, met als ondertitel “Rosse centen voor natuur in je buurt”. Het betreft een inzamelactie van voornamelijk rosse centjes, gezien veel mensen deze muntjes liever kwijt dan rijk zijn en deze stilaan in onbruik geraken. De kracht van de actie zit ‘m in de omvang en de verspreiding ervan. Belangrijk: als jullie meedoen gaat de integrale opbrengst naar het aankoopfonds van jullie lokale afdeling.

Concreet: het concept is de massale verspreiding van een eenvoudig zelf af te drukken en te vouwen kartonnen spaarpotje, met daarop de herkenbare logo’s van Natuurpunt en Natuurpunt Oost-Brabant. Hiervoor werd een webpagina opgezet (natuurmunt.jimdofree.com), waarop je het constructieplannetje kan vinden om af te drukken en waar de inzamelaar alle nodige info vindt die nodig is om de actie tot een succes te maken.

We voorzien echter voor iedere afdeling ook een handige ‘werkkoffer’ met een aantal spaarpotjes, staanders, borderel,… die op de eerstkomende Algemene Vergadering van NPOB, op 23 februari, zal worden overhandigd.

Het plannetje en een oproep tot deelname door het individuele lid zal ook worden meegestuurd met het eerstvolgende tijdschrift Natuur en Landschap dat rond 15 februari zal verschijnen. Ieder lid kan dus in principe deelnemen.

Bedoeling is dat ook jullie zoveel mogelijk inzamelaars (leden en niet-leden van Natuurpunt) proberen te mobiliseren, die op hun beurt op zoveel mogelijk plaatsen spaarpotjes kunnen deponeren (thuis, bakker, supermarkt, school, bibliotheek, …). Het kan een idee zijn om in de eigen nieuwsbrief promotie te maken voor deze actie. Daarnaast kunnen jullie systematisch op alle activiteiten, maar zeker op de Focusactiviteiten, een spaarpotje voorzien en de deelnemers hun rosse muntjes laten meebrengen.

Na afloop van de eerste testperiode - 30/06/19 - worden alle spaarpotjes uiteindelijk op het secretariaat van NPOB, Leuvensestraat 6 te Kessel-Lo verwacht. Daar wordt dan zorgvuldig bijgehouden hoeveel elke afdeling heeft verzameld. Van hieruit wordt dan alles naar de bank gebracht en uitgewisseld. Het overeenkomstig bedrag wordt dan tenslotte op het projectnummer van de afdeling of van een natuurgebied van de afdeling gestort.

Bij deze stellen we dan ook de vraag of jullie in 1ste instantie vóór 15 februari kunnen laten weten of jullie met de afdeling deelnemen en vervolgens wie we als contactpersoon mogen noteren. Graag hiervan naam, mailadres en telefoonnummer meedelen (als reply op deze mail). Deze contactpersoon zal immers worden vermeld op de website, waar de individuele spaarder dan kan terugvinden met wie hij of zij in de buurt dan kan afspreken om de gespaarde

muntjes in te leveren. Tevens kan hij/zij deze afgeven op het secretariaat of op een van de Focus-activiteiten.

Als de actie een succes is gaan we daar uiteraard tijdens de tweede helft van het jaar mee verder.

Laat gerust weten als er iets niet duidelijk moest zijn. Veel succes met de actie!

 

Namens Natuurpunt Oost-Brabant

Kristof Bauwens

Jan Van den Bergh

 

* Einddatum van de eerste proefperiode: 30/06/19

 

* Graag in de loop van de maand erna het aantal ingeleverde spaarpotjes en de totale opbrengst voor je afdeling

 

* E-mail adres via hetwelk de verantwoordelijke de cijfers kan doorgeven: kristofbauwens@hotmail.com of via contactformulier op deze site

 

* Inzamelmodaliteiten voor de verschillende banken:

 

- Argenta: gratis

 

- Axa: 1% van het bedrag (vooraf geteld) met een minimum van €4

 

- Belfius: tot 50 stukken gratis, €3,72 per zak (max 4 zakken per week)

 

- BNP Paribas Fortis: gratis voor jongeren (<25j) of in muntrolletjes, ouder en ongesorteerd 4 keer gratis, daarna €3,75

 

- dexia: inruilen kost steeds €3,72

 

- ING: gratis inruilen als de munten (geteld) in muntrolletjes zitten, €3,63 voor een ongetelde hoeveelheid

 

- KBC: minder dan 200 muntstukken is gratis, meer dan 200 muntstukken kost €4,20 per 1000 stukken